Firma Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Logo
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Oferta:

Nazwa: Spółka w lkwidacji - pomożemy
Adres: Bochnia 32-700, ul. Armii Krajowej 61
Pracownicy: Waldemar Jabłkowski, Dariusz Czech, Jakub Galiński, Sylwester Błach, Henryk Filipowicz, Roman Dziubiński,


Data dodania: 27-03-2020