Firma Poradniki z prawa pracy - nowe

Poradniki z prawa pracy - nowe

Logo
Strona internetowa zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

Oferta:

Nazwa: Poradniki z prawa pracy - nowe
Adres: Boguchwała 36-040, ul. Sienkiewicza 19
Pracownicy: Sylwester Borowski, Zenon Gierymski, Alfons Ignatowicz, Julian Antos, Emil Gołębiewski, Zdzisław Bończak, Teodor Gawlik, Waldemar Bura,


Data dodania: 19-03-2020