Firma MOPS w Ząbkowicach Śląskich

MOPS w Ząbkowicach Śląskich

Logo
Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Wśród aktów prawnych składających się na pomoc społeczną, jako żywioł zabezpieczenia społecznego, główne znaczenie ma ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Od wejścia w życie PomSpołU minęło więcej niż 10 lat, co pozwala właściwie precyzyjnie wskazać obszary tematyczne, w których PomSpołU stwarza trudności interpretacyjne. Niniejsze opracowanie w syntetyczny i konkretny sposób naświetla istotne zadania pojawiające się w praktyce organów administracji w stosunku do stosowania artykułów PomSpołU. Analiza ww. problematyki dokonana została szczególnie na podstawie dorobku orzeczniczego trybunałów administracyjnych. To właśnie sądy administracyjne, kontrolując ważność rozstrzygnięć wydawanych na gruncie PomSpołU, nadają nakierowanie działaniu administracji w sprawach z obszaru pomocy społecznej. Lektura zawiera wycofanie do najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazującego na poprawny kierunek wykładni i stosowania w praktyce przez organy piszczałkowe przepisów PomSpołU. W opracowaniu odnotowano tak jak te upodobania judykatury, które nie zważając na że nie zyskały szerszej akceptacji, w pewnym stopniu nadal lecz oddziałują na praktykę orzeczniczą organów pomocy społecznej.

Oferta:

Nazwa: MOPS w Ząbkowicach Śląskich
Adres: Budry 11-606, ul. Stary Plac Szkolny 54
Pracownicy: Feliks Jagałła, Jerzy Białek, Remigiusz Chomicki, Konstanty Buczkowski, Mariusz Grochowski, Łukasz Kaczorowska,


Data dodania: 16-12-2019