Firma Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Logo
Jak odczytywać i rozumieć angielskie umowy? stanowi spawanie słownika, kursu angielskiego języka prawnego również wprowadzenia w podstawowe zadania prawa krajów anglosaskich. Jest to konkretny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W publikacji dokładnie omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, ujęto interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach również wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej lub usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący rozmowa telefoniczna z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę ale tak jak tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - dodatkowo korespondencji e-mail

Oferta:

  • język prawny a język prawniczy - https://english.skpn.pl/jezyk-kodeks-spolek-handlowych-polnisches-handelsgesellschaftsgesetzbuch-tlumaczenia-7950097
  • język prawników - https://english.skpn.pl/jezyk-niemiecki-jezyk-prawniczy-w-lekcjach-deutsche-juristische-fachsprache-in-lektionen-12051
  • język prawniczy i prawny - https://english.skpn.pl/jezyk-slownik-terminologii-prawniczej-polsko-rosyjski-rosyjsko-polski-1687
  • język prawniczy i prawny - https://english.skpn.pl/jezyk-kodeks-cywilny-zivilgesetzbuch-tlumaczenia-kodeksu-cywilnego-na-jezyk-niemiecki-ksiazka-jest-drugim-25225

Nazwa: Kursant - kursy językowe we Wrocławiu
Adres: Bialaczow 26-307, ul. Graniczna 45
Pracownicy: Dariusz Frątczak, Witold Bojanowski,


Data dodania: 25-06-2020