Firma Ksiazka-24 oferujemy ciekawy podręcznik z bankowości

Ksiazka-24 oferujemy ciekawy podręcznik z bankowości

Logo
Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych. W praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. Wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków

Oferta:

Nazwa: Ksiazka-24 oferujemy ciekawy podręcznik z bankowości
Adres: Wrzosowo 42-263, ul. Karpacka 12
Pracownicy: Artur Kaczor, Cezary Chlebowski, Włodzimierz Gałecki, Wacław Jarmakowski, Grzegorz Minion, Alojzy Janiszewski, Augustyn Galiński, Ireneusz Gryga, Gerard Jagodziński, Norbert Czyszek,


Data dodania: 10-03-2020