Firma jedwabne

jedwabne

Logo
Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, kiedy natomiast osób, dla których będzie owo główny kontakt spośród Siłami Zbrojnymi. Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utracili pracę, będą traktowani priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści tudzież kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie natomiast będą kwaterowani na terenach jednostek. Osoby gwoli których będzie to wiodący prym dotyk spośród wojskiem będą przebywać swoje szkolenie w ramach faktycznie zwanej służby przygotowawczej. Rezerwiści, inaczej osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową albo mają nuże przyznany szczebel wojenny mogą kalkulować na miesięczne uposażenie od czasu 3,5 tysiąca złotych.

Oferta:

Nazwa: jedwabne
Adres: Brynice 46-024, ul. Limbowa 66
Pracownicy: Marek Dębiński, Mieczysław Kasprowicz, Włodzimierz Józefowicz, Marian Janicki, Teodor Kaczmarski, Norbert Ciechanowski,


Data dodania: 01-08-2020