Firma Firma wdroży Praktyka higienicznej HACCP GHP instrukcje

Firma wdroży Praktyka higienicznej HACCP GHP instrukcje

Logo
Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Oferta:

Nazwa: Firma wdroży Praktyka higienicznej HACCP GHP instrukcje
Adres: Wałbrzych 58-305, ul. Ludwika Grzemskiego 89
Pracownicy: Leopold Boguszewski, Emil Bizoń, Witold Bienias, Sławomir Giedroyć,


Data dodania: 27-03-2020