Firma Firma oferuje obsługę w transakcjach

Firma oferuje obsługę w transakcjach

Logo
Autorzy naszej strony www drobiazgowo omawiają: nowe, zmienione warunki w zakresie dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia głównych pojęć (m.in.: pańszczyzna transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty oraz podstawy prawnej dla dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po wyrażenie omowne przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jakże zarówno elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), jakże i podstawowym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia związane z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, szczególnie powiązane ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Oferta:

Nazwa: Firma oferuje obsługę w transakcjach
Adres: Błędów 05-620, ul. Feliksa Smoczyńskiego 60
Pracownicy: Mieczysław Jarczyński, Teodor Bareja, Krzysztof Galewicz,


Data dodania: 18-12-2019