Firma Dla oświaty - SIO wdrożymy

Dla oświaty - SIO wdrożymy

Logo
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest obszar danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym połączonych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół dodatkowo organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe również Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów dla dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych oraz szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny również lata kolejne (w tym wskazówki na rzecz dyrektora oraz reguły aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli dodatkowo pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - przemian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, rozszerzenie stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Oferta:

Nazwa: Dla oświaty - SIO wdrożymy
Adres: Bełk 44-230, ul. Mostowa 70
Pracownicy: Józef Gajda, Tomasz Golka,


Data dodania: 31-01-2020