Firma BR TAX Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

BR TAX Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Logo
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku publikacja przygotowana przez doświadczonych specjalistów, jacy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zadania złączone z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jakże i ustawy o rachunkowości dodatkowo Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy bardzo szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne związane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie zarówno polskich, jakże i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w pożyteczne i zadania z rozwiązaniami, wynikające zarówno z treści standardów, jakim sposobem i interpretacji wydanych poprzez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Oferta:

Nazwa: BR TAX Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy
Adres: Białogard 78-200, ul. Porzeczkowa 4
Pracownicy: Hieronim Gancarczyk, Zdzisław Badowski, Florian Bieniasz,


Data dodania: 02-04-2020