Firma Biurox - finanse publiczne

Biurox - finanse publiczne

Logo
Zagadnienia omawiane poprzez Autorów na stronie nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na problemy finansowe z jakimi borykają się współcześnie gospodarki państw tworzących system wolnorynkowy. Strona www umożliwia bowiem łatwiejszą analizę aktualnych wydarzeń gospodarczych, zważywszy na fakt, że stanowi on zbiór znajomości odnośnie do kluczowych dla sfery finansów publicznych mechanizmów opartych na określonych instytucjach prawnych. Zapraszamy na nasza stronę

Oferta:

Nazwa: Biurox - finanse publiczne
Adres: Wyrzysk 89-300, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 6
Pracownicy: Roman Dębicki, Arkadiusz Gondz, Marcin Bareja, Wacław Gryga, Robert Iwański, Emil Jank, Leopold Dębski, Janusz Czerwiński, Wiesław Cichy,


Data dodania: 16-12-2019