Firma Biuro Rachunkowe System-EG Ewa Gutkowska

Biuro Rachunkowe System-EG Ewa Gutkowska

Logo
Zobacz czy wspólnota mieszkaniowa ma krs,wspólnota mieszkaniowa gdzie jest rejestrowana,jak działa wspólnota mieszkaniowa,wspólnota mieszkaniowa jaki pit,kiedy wspólnota mieszkaniowa przestaje istnieć,wspólnota mieszkaniowa co to,wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez spółdzielnię,wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez zarządcę i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali względnie w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej ewentualnie prawnej. Niestety, wielce niedużo osób wie ileś odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, nazywany wówczas w wielu przypadkach podobnie administratorem, może być także zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a jeno pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i wesprzeć go w zakresie czynności, które zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę nad tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to jednak sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli również pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty również czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się w wyższym stopniu nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora

Oferta:

Nazwa: Biuro Rachunkowe System-EG Ewa Gutkowska
Adres: Bielsk Duży 05-622, ul. Kazimierza Wielkiego 27
Pracownicy: Mirosław Hrycyk, Stefan Filipowicz, Łukasz Kaczorowska, Walenty Drewnowski, Bolesław Górski, Marcin Gawlik, Augustyn Jarczyński,


Data dodania: 05-05-2020