Firma Biuro poprowadzi sprawy spadkowe

Biuro poprowadzi sprawy spadkowe

Logo
Prawo spadkowe normuje skutki legislacyjne śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej układy cywilnoprawne również z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym powiązane normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły istota bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Oferta:

Nazwa: Biuro poprowadzi sprawy spadkowe
Adres: Abramów 21-143, ul. 18 Stycznia 38
Pracownicy: Jan Grochowski, Norbert Robak, Mikołaj Minion, Henryk Dziubiński, Piotr Godlewski, Michał Gut,


Data dodania: 01-04-2020