Firma Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Logo
Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych kanonów (IFRS), realizowania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy sprzęt służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za stopień wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozbiór pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie także (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego sprzęt punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa w oparciu analizy finansowej. Budowa sprzęt oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test narzędzia na kilku przykładach.

Oferta:

Nazwa: Biuro podatkowe Western S.A.
Adres: Władysławów 62-710, ul. Piaski 81
Pracownicy: Konrad Dudek, Zdzisław Gawłowski, Antoni Grabski, Arkadiusz Dąbkowski,


Data dodania: 16-12-2019