Firma Biuro MOPS w Warszawie

Biuro MOPS w Warszawie

Logo
W skuteczniejszym przyznawaniu świadczeń wychowawczych. Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko innymi słowy na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu wyznacznik dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku egzystowania – bez kryterium dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Oferta:

Nazwa: Biuro MOPS w Warszawie
Adres: Wińsko 56-160, ul. Królowej Jadwigi 32
Pracownicy: Augustyn Frydrychowicz, Stefan Bienias, Franciszek Dołęga-Zakrzewski, Damian Górka,


Data dodania: 06-05-2020