Firma Biuro KADRIX - prowadzenie dokumentacji

Biuro KADRIX - prowadzenie dokumentacji

Logo
Celem audytu jest analiza wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników oraz innych dokumentów (np. wewnętrznych procedur, regulaminy itp.) niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Podsumowaniem audytu jest pisemny raport wraz z wnioskami i rekomendacjami oraz wzorami dokumentów. Każda część akt osobowych powinna zawierać wykaz znajdujących się w niej oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia i dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Novum jest to, że oświadczenia i dokumenty znajdujące się w częściach A,B i C, powiązane ze sobą tematycznie można przechowywać w wydzielonych częściach, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery A1, B1, C1 i kolejne. W takim wypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń oraz dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części. Zapraszamy do naszej firmy

Oferta:

Nazwa: Biuro KADRIX - prowadzenie dokumentacji
Adres: Widawa 98-170, ul. Nowa 21
Pracownicy: Alfons Kowalski, Robert Bienias, Michał Biernacki, Aleksander Drewniowski, Jerzy Brzana,


Data dodania: 15-12-2019