Firma Biuro handlowe Zaprasza do swojej hurtowni

Biuro handlowe Zaprasza do swojej hurtowni

Logo
Zagadnienia przedstawione na stronie zainteresują z pewnością nie tylko studentów działów prawa i ekonomii, mimo to tak jak mogą wyjść użyteczne dla pragmatyków - uczestników obrotu gospodarczego, pragnących usystematyzować swoją wiedzę albo odnaleźć rozwiązanie konkretnych problemów. Prawo spółek handlowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Transformacje w spółkach Prawo upadłościowe Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Skutki ogłoszenia upadłości Postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości Lista wierzytelności Układ w upadłości Likwidacja masy upadłości Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości Postępowanie upadłościowe w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących aktywności gospodarczej Prawo restrukturyzacyjne Zakres i koniec postępowania Sąd i sędzia-komisarz Nadzorca i zarządca Uczestnicy postępowania Spis wierzytelności Zgromadzenie wierzycieli i Rada wierzycieli Układ Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne. Strona zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, jakie pozwolą sprawdzić wielkość przygotowania do egzaminu albo kolokwium.

Oferta:

Nazwa: Biuro handlowe Zaprasza do swojej hurtowni
Adres: Bartniczka 87-321, ul. Matejki 29
Pracownicy: Krystian Bojanowski, Marcin Bienias,


Data dodania: 24-12-2019