Firma Adwokat karny poprowadzi sprawę

Adwokat karny poprowadzi sprawę

Logo
Kodeks postępowania karnego. Strona prezentuje w sposób obszerny teraźniejszy twórczość doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących: artykułów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości również składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w kwestiach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Oferta:

Nazwa: Adwokat karny poprowadzi sprawę
Adres: Bolewice 64-305, ul. Adama Rapackiego 37
Pracownicy: Ignacy Gołębiewski, Wacław Golka, Jarosław Frykowski,


Data dodania: 14-12-2019